Bảy Cách Để Tuyển Dụng Và Giữ Lại Nhân Viên Thuộc Thế Hệ Trẻ Trong Thị Trường Việc Làm Cần Thơ Ngày Nay

  1. Tạo một nơi mà họ muốn làm việc

Tôi thuộc thế hệ trẻ ngày nay, và tôi có thể nói với bạn những nơi có thể giữ chân tôi lại làm việc là những nơi tạo cơ hội và điều kiện để phát triển, có thể làm việc linh hoạt, không đặt nặng áp lực về thời gian bắt đầu và kết thúc công việc, chú trọng vào chất lượng công việc, đòi hỏi phát triển kỹ năng quản lý. Nhân viên thuộc thế hệ trẻ ngày nay cần được phát triển và các nhà quản lý cần biết cách khai thác họ

  1. Phác thảo lộ trình nghề nghiệp

Khi tìm việc làm, nhiều người trẻ tuổi tại Cần Thơ hiện nay có xu hướng quan tâm đến vị trí công việc. Do đó, việc thường xuyên đề cập thông qua các cuộc họp trực tiếp và lên kế hoạch phát triển cho họ là rất quan trọng để giữ họ lại làm việc. Điều quan trọng là vạch ra một kế hoạch, đặt ra các mốc quan trọng mỗi sáu tháng để cho thấy sự tiến triển và cũng thể hiện rõ ràng sự nghiệp của họ trông như thế nào trong ba, bốn hoặc hơn năm năm nữa.

  1. Làm việc trong sự vui vẻ

Chúng ta sống trong một thời đại mà trong đó nỗi lo lắng về sự thiệt thòi diễn ra thường xuyên. Hãy cho các nhân viên trẻ tuổi của bạn biết rằng những trải nghiệm mà bạn tạo cho họ thì rất thú vị. Khi nhân viên của bạn cảm thấy hạnh phúc, họ ít có khả năng rời khỏi vị trí của họ để tìm việc làm khác.

  1. Cung cấp một con đường sự nghiệp rõ ràng

Đối với thị trường việc làm Cần Thơ, một trong những lý do lớn nhất nhân viên nghỉ việc là liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp của họ, đặc biệt nếu họ không nhìn thấy con đường phía trước với công ty hiện tại của họ. Bạn cần phải cung cấp con đường đó và chủ động tạo điều kiện cho họ có thể tiếp tục học hỏi.

  1. Xây dựng một môi trường hỗ trợ

Một khi đã thực hiện đủ tất cả các nhu cầu cơ bản cho nhân viên và với những kỳ vọng và nhu cầu đặc biệt từ nguồn nhân lực việc làm Cần Thơ hiện nay, nhà tuyển dụng có thể xây dựng một chiến lược để thu hút và duy trì tài năng. Hãy tạo một môi trường hỗ trợ học hỏi, phản hồi thường xuyên, vạch kế hoạch phát triển sự nghiệp và tạo cơ hội chứng tỏ bản thân cho thế hệ trẻ tại Cần Thơ.

  1. Cư xử với thế hệ trẻ như những người khác

Thông thường chúng ta có cách đối xử khác nhau giữa các nhóm tuổi. Điểm mấu chốt là, hãy là người hướng dẫn tốt nhất có thể, giáo dục và giúp đỡ mỗi nhân viên như nhau bất kể tuổi tác. Tạo điều kiện cho họ bắt đầu công việc và có thể tiếp thu, học hỏi một cách tốt nhất.

  1. Tìm hiểu và phát triển

Thế hệ ngày nay tìm việc làm không đơn giản chỉ muốn mức thu nhập hằng tháng. Họ muốn tìm việc làm và làm việc tại các tổ chức có mục đích. Việc làm Cần Thơ tại các công ty có một nền văn hóa đích thực có thể thu hút thế hệ trẻ nộp đơn ứng tuyển. Thế hệ tiếp theo đang bước vào lực lượng lao động và có những đòi hỏi riêng của họ khi ở lại với một công ty. Chúng ta phải luôn luôn học hỏi và phát triển để đáp ứng nhu cầu của nhân viên.